01 Företag

Välgörenhet och sponsring

Galan Logistics främjar medveten och ansvarig affärsverksamhet. Företaget har varit verksamt inom välgörenhet i många år och hjälper barnhem, skolor och sportklubbar.

Galan Logistics stöder Stanislaw.

read more

GI & NOGI

read more

Galan Logistics vet att Tillsammans har vi Kraften!

read more

Galan Logistics hjälper Kordian i hans kamp mot sjukdomen.

read more

Galan Logistics hjälper Lucek i hans kamp mot sjukdomen.

read more