01 Företag

Värderingsprinciper

Galan Logistics fokuserar sig starkt på att vidareutbilda sina anställda

Ledningen på Galan Logistics fokuserar sig starkt på att vidareutbilda sina anställda inom kommunikationskompetenser och kundsamarbete. Vår personal deltar aktivt i företagets vardagsliv och implementerar gärna värderingar som de själva har utarbetat. På ett av integrationsmöten satsade ledningen och personalen hårt på att utarbeta värderingar som alla vill följa i arbetslivet.

Pragmatiska principer som ligger grund till Galan Logistics värderingar

Detta blev grund till de pragmatiska principer som ligger grund till våra värderingar. Dessutom fick alla anställda komma fram med förslag på fördelar med att följa dessa principer i form att konkreta beteenden som definierar värderingarna.

Galan Logistics 5 viktigaste värderingsprinciper

Alla fokuserade sig på att värdera dessa principer och resultatet blev 5 viktigaste för vår arbetsgrupp. Samarbetet mellan ledningen och personalen ledde till företagets värderingsprinciper som alla följer i sitt vardagliga arbete.

De gemensamt utarbetade principer som vi följer i vårt vardagliga arbete blir:

  • Engagemang
  • Konsekvens
  • Respekt
  • Ansvar
  • Ärlighet