01 Företag

Ekologi och miljöskydd

Företaget tar miljöskyddande åtgärder med samtidigt hänsyn till samhällets ekonomiska behov. Vi arbetar med att implementera ISO 14001:2015 certifikat. Galan Logistics miljövänliga rutiner blir att:

  1. kontrollera miljöpåverkan och begränsa alla negativa faktorer,
  2. begränsa ämnesutsläpp i miljön,
  3. bygga miljömedvetande hos personalen.