01 Företag

Kvalitetspolicy

Trots stark konkurrens och ständigt ökande krav som ställs av våra kunder, fokuserar Galan Logistics hårt på att behålla sin position som en pålitlig leverantör av fullständiga logistiklösningar genom att erbjuda professionella och effektiva tjänster inom logistik både i Polen och på den internationella marknaden, också när det gäller förvaring och underhåll av egna fordon eller fordon från andra företag.

Kvalitetspolicy implementeras genom att:

  • Ständigt sträva efter förbättring av alla processer för att uppfylla kunders behov när det gäller fullständiga logistiklösningar;
  • Följa och utveckla kvalitetsledningssystem;
  • Identifiera och lära känna krav som våra aktuella och framtida kunder ställer;
  • Erbjuda fler och fler tjänster till kunder som söker nya leveransmarknader;
  • Ständigt vidareutbilda vår personal;
  • Samarbeta med andra leverantörer som delar Galan Logistics fokus på att uppfylla kunders behov och förväntningar och samtidigt garantera maximal säkerhet.

Företaget garanterar att följa alla överenskomna krav som kunder ställer och att ständigt förbättra effektiviteten av alla åtgärder som tas i samband med implementering av följande standarder:

PN-EN ISO 9001:2015 och PN-EN ISO 14001:2015