01 Företag

Galan Logistics hjälper Lucek i hans kamp mot sjukdomen.

Vi har beslutat om att hjälpa Lucek och hans föräldrar. Lucek har en chans att få tillbaka benet – en chans att bli frisk!

„Lucek har drabbats av infödd pseudoartros. Varje år föds 3 barn i Polen med samma besvär. Benet bryts och pseudoartros bildas i stället. Bryts benet igen ska hela extremiteten växa fel och långsammare i jämförelse till det friska benet. När skillnaden mellan benen blir några och sedan tiotals centimeter kan barnet inte längre gå. Ibland hjälper det med specialskor med en tjockare skosula men ofta hamnar barnet på en rullstol. Men det är inte allt – det värsta scenariot är att benet måste amputeras – och det är vad vi verkligen fruktar”.

Vi hjälper Lucek och hans föräldrar med att kämpa mot sjukdomen.
Lucek, vi är med dig!