02 Tjänster

Varulogistik

Transport och speditionsverksamhet inrikes och internationellt – Galan Logistics

Vi på Galan Logistics erbjuder fullständiga logistiktjänster och olika materialflöden. Dessa går att anpassa efter dina individuella behov på varje steg i leveranskedjan. För att uppgradera hela processen har vi investerat och byggt ett modernt logistiklager. Där förvarar vi alla det varor som företaget ska hantera.

Minska kostnaderna genom effektiva analyser av ditt företags lagerlogistik

Vi minskar kostnader genom att noggrant analysera och planera alla logistikåtgärder. Oavsett om dessa tas inom företagets organisation eller utanför. Galan Logistics logistiktjänster kan anpassas individuellt helt efter dina behov. Samt i alla steg i processen, i alltifrån leveransen av råvaror, till produktionsanläggningen genom förvaring och distribution av slutprodukter.

Galanlogisticsuslugamagazynowania

Logistiken hanteras även som outsourcing för att minska kostnader utan att förlora någon funktion i leveranskedjan. Ledningskvaliteten stöds av IT-tekniker som är vår största konkurrenskraft.

Den största fördelen med våra lagertjänster är lastning och lossning 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Vi baserar på vår personals erfarenhet och våra samarbetspartner och garanterar högkvalitativa logistiktjänster inom:

 1. Förvaring
 2. Crossdocking
 3. Inrikes och utrikes distribution
 4. Leveranskedjehantering
 5. Individuella logistiklösningar

Vi erbjuder våra kunder:

 • 24 timmars säkerhetsskydd
 • Brandmotståndsklass för lager över 4000 mJ
 • Lastning, lossning och omlastning
 • Returnerbar förpackningshantering
 • Lagerhantering
 • Komplettering och distribution av allmän last till destinationen
 • Konsultation – transport och dokumentation
 • Korttidshyrnings alternativ
 • Sträckfilms emballering
 • CO-Paking

Kontakt
Tomasz Wdowczyk
Lagerarbetare
+48 91 447 15 17
+48 530 370 570

600 pallplatser på en yta av 1000 m2.

Tre last- / lossningsramper för lastning och lossning av flera olika bilar av alla slag samtidigt.

GalanlogisticsuslugimagazynowaniaAlternativ för sidolastning / lossning.

Effektiv hantering av varuflödet
Varulogistikens roll i transportbranschen

Varulogistik inom transportbranschen handlar om att hantera och organisera flödet av varor från en punkt till en annan. Det omfattar alla aktiviteter som krävs för att säkerställa en effektiv och smidig transport av varor, från produktion till distribution och leverans till slutkunder.

Optimering av resurser och processer för smidig varutransport

Inom varulogistik fokuserar man på att optimera processer och resurser för att säkerställa att varorna når sin destination på ett kostnadseffektivt sätt och inom rätt tid. Det innebär att hantera allt från planering och inköp av transporttjänster till lagerhantering, packning och lastning av varor, och spårning och övervakning av leveranser.

Säkerhet och pålitlighet i varulogistik
Att säkerställa att varor når fram i rätt tid och skick

En viktig del av varulogistik är att säkerställa att varorna transporteras på ett säkert sätt och att de når fram i rätt skick. Det kan innebära att implementera säkerhetsåtgärder och kvalitetskontroller för att minimera risken för skador eller förluster under transporten.

Hantering av logistiska utmaningar
Flexibilitet och anpassningsförmåga i varulogistik

Varulogistik involverar även att hantera eventuella logistiska utmaningar som kan uppstå, såsom förseningar, ändringar i transportrutter eller krav på specialhantering av vissa varor. Det kräver flexibilitet och förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar.

Effektiv organisering av varutransport
Nyckeln till kostnadseffektivitet och pålitlighet

Varulogistik innebär inom transportbranschen att effektivt organisera och hantera hela processen för att transportera varor från en plats till en annan, med fokus på att uppnå kostnadseffektivitet, pålitlighet och kundnöjdhet.