02 Tjänster

Transport av farligt gods (ADR)

Vi följer det internationella ADR-direktivet som gäller vägtransport av farligt gods.

Vi organiserar transport av farligt gods när det gäller:

  • Val av lämpligt transportfordon
  • Tillgänglighet av alla fordon mellan 1T och 24T
  • Snabba, effektiva leveranser som är alltid i tid
  • Fullständig rådgivning från vår kompetenta personal
  • ADR-transport av farligt gods – Galan Logistics erbjuder säker och pålitlig lösning

Professionell och erfarenhet inom ADR-transport av farligt gods

Galan Logistics är ett professionellt transport och logistikföretag som specialiserar sig på ADR-transport av farligt gods. Med vår långvariga erfarenhet och dedikerade team av experter kan vi erbjuda säkra och pålitliga lösningar för transport av farliga ämnen. Vi förstår vikten av att hantera och transportera farligt gods på ett sätt som uppfyller stränga säkerhetskrav och regler.

Säkerhet är vår högsta prioritet

Säkerhet är vår högsta prioritet när vi hanterar ADR-transporter av farligt gods. Vi har genomgått omfattande utbildning och certifiering för att säkerställa att vi följer alla bestämmelser och föreskrifter som gäller för transport av farliga ämnen. Vårt erfarna team är väl insatt i ADR-klassificeringssystemet och har kunskap om rätt förpackning, märkning och hantering av farliga ämnen.

Skräddarsydda transportlösningar för dina behov inom ADR Farligt Gods

Vi erbjuder skräddarsydda transportlösningar som passar dina specifika behov och krav. Våra välutrustade fordon är utformade för att säkert transportera farligt gods och är utrustade med nödvändig utrustning och säkerhetssystem. Vi ser till att alla våra fordon regelbundet kontrolleras och underhålls för att säkerställa deras optimala funktion.

Samarbetar med myndigheter och tillsynsorgan för fullständig efterlevnad

Galan Logistics samarbetar också nära med myndigheter och tillsynsorgan för att säkerställa att vi uppfyller alla lagar och regler som rör transport av farligt gods. Vi är medvetna om att varje detalj är viktig och att det inte finns utrymme för kompromisser när det gäller säkerheten för både våra kunder och allmänheten.

Trygg och effektiv transport av ditt farliga gods (ADR)

Med Galan Logistics kan du känna dig trygg med att ditt farliga gods transporteras på ett säkert och effektivt sätt. Vi tar hand om alla logistiska utmaningar och ser till att din försändelse når sin destination i tid och i enlighet med alla säkerhetskrav. Kontakta oss på Galan Logistics idag för att diskutera dina behov av ADR-transport av farligt gods. Vi är redo att leverera en pålitlig och professionell lösning som passar just dig.

Explosiva
ämnen

Brandfarliga gaser

Ej brandfarliga gaser

Toxiska gaser

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga
fasta ämnen

Självantändande
ämnen

Som reagerar farligt
med vatten

Oxiderande ämnen

Organiska
peroxider

Giftiga ämnen

Smittförande ämnen

Radioaktiva ämnen

Frätande ämnen

Farliga ämnen