01 Företag

ISO

För att garantera bästa standarder har Galan Logistics implementerat kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra processer och letar efter bättre lösningar för att få helt nöjda kunder.