03 Karriär

Värderingsprinciper

Ledningen på Galan Logistics fokuserar sig starkt på att vidareutbilda sina anställda inom kommunikationskompetenser och kundsamarbete. Vår personal deltar aktivt i företagets vardagsliv och implementerar gärna värderingar som de själva har utarbetat. På ett av integrationsmöten satsade ledningen och personalen hårt på att utarbeta värderingar som alla vill följa i arbetslivet.

Detta blev grund till de pragmatiska principer som ligger grund till våra värderingar. Dessutom fick alla anställda komma fram med förslag på fördelar med att följa dessa principer i form att konkreta beteenden som definierar värderingarna. Alla fokuserade sig på att värdera dessa principer och resultatet blev 5 viktigaste för vår arbetsgrupp.

Samarbetet mellan ledningen och personalen ledde till företagets värderingsprinciper som alla följer i sitt vardagliga arbete.

De gemensamt utarbetade principer som vi följer i vårt vardagliga arbete blir:

  • Engagemang
  • Konsekvens
  • Respekt
  • Ansvar
  • Ärlighet