03 Karriär

Utbildning

Utbildning – Effektiv vidareutbildning på Galan Logistics

Galan Logistics ledning fokuserar sig på att ständigt vidareutbilda både arbetskraften och ledningen själv. Med hänsyn till att Galan Logistics erbjuder specifika tjänster organiseras kurser för alla anställda. På kurserna utbildas personalen och får framkanta kunskaper inom ledning, kommunikation, förhandlingar eller marknadsföring. Anställda som deltar i utbildningen och lär sig att utnyttja sådana verktyg som Hur att kommunicera utan att motverka och Hur att omvandla din försäljning, ökar sina kompetenser och hjälper företagets konkurrenskraft.

Galan Logistics – Utbildningen som matchar framtida behov

Högkompetent ledning är företagets största utbildningsbehov både idag och i framtiden. Företagets ledare ska bil ett bra exempel för andra anställda. Vi satsar hårt för att ständigt öka och uppdatera allas yrkeskunskaper och kompetenser för att öka personaleffektivitet. Ledare utbildas inom moderna strategier och lösningar anpassade efter aktuella marknadsförhållanden. Deltagande i utbildningskurser ökar personalvärde så företaget har mer värdefulla resurser. Vårt mål är att investera i vår personal genom att ständigt öka deras kompetenser.

Nya kunskaper för att skapa en ökad konkurrenskraft

Anställda får nya kunskaper och förbereds bättre för sina arbetsplikter och funktioner. Utbildningen och nya kunskaper resulterar i personalens bättre yrkeseffektivitet oberoende deras position och titel. Högkompetenta anställda ökar även företagets konkurrenskraft.

Långvarig strategi för att skapa en långsiktig och hållbar förbättring

Företagets långvariga strategi har människoresurser i fokus. Personalens ökade kompetenser har redan uppskattats av företagets kunder. Utbildningsinvesteringar påverkar företagets pålitlighet och ökar säkerhet av erbjudna tjänster. Vi bygger ett stabilt och pålitligt märke på de värderingsprinciper som anställda på Galan Logistics har själv utarbetat fram och följer i sitt arbetsliv (engagemang, konsekvens, respekt, ansvar och ärlighet). Våra kunder förväntar sig idag något mer än att uppdraget bara genomförs. Galan ger det lilla extra genom att komma fram emot deras förväntningar.