04 Nyheter

Ett av våra företagsvärderingar – Ärlighet.

30.03.2020

Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Alla känner till detta ordspråk men alla tillämpar det inte alltid i affärslivet. Galan Logistics är ett familjeföretag och precis som principer, värderingar, förtroende och integritet tillämpas i en familj, så gör det på vårt företag också. På Galan Logistics har vi tydligt namngivit en uppsättning viktiga och betydande värden i det dagliga arbetet. Att ta ansvar för egna handlingar såväl som för konsekvenserna av beslut som fattas. Ansvar för anställda, för karriärutvecklingen, för miljön. Hög etik i utförandet av arbetsuppgifter, i affärsrelationer. Allt detta är grunden för vår funktion, precis som i en riktig familj.