04 Nyheter

Vi hjälper varandra!

03.04.2020

På grund av den stora utmaning som vi alla står inför, har vi på Galan Logistics bestämt att stödja kampen mot coronaviruset. “Solidaritet får nu en ny mening. Det är självklart att vi i dessa svåra stunder ska vara tillsammans och agera tillsammans”. – säger Konrad Gałan VDn för Galan Logistics. Vi vill att vår hjälp ska nå de mest behövande. Sjukhuset i Zdroje Szczecin fick ekonomiskt stöd av oss, för inköp av masker och skyddsutrustning. Tillsammans är vi starka!