04 Nyheter

Försändelser av styckegods med Galan Logistics.

11.08.2020

Visste du att vårt europeiska nätverk av gruppanslutningar heltäckande stödjer vanliga vägtransporter?
Visste du att vårt eget distributionssystem i Polen garanterar leveranser inom 24 timmar?

Vi erbjuder den högsta kvaliten på service, som vi alltid kombinerar med punktlighet, säger Przemysław Gałan, VD på Galan Logistics. Vi har erfarenhet av transport av varor med icke-standarddimensioner, liksom de vars former inte tillåter palletering. Genom att anförtro ditt styckegods till Galan Logistics kan du vara säker på att det når din kund i tid och i perfekt skick – tillägger Przemysław Gałan.

 

 

Vårt erbjudande inom styckegodsförsändelser inkluderar:

  • Mottagning av godset samt ev. instruktioner på hantering i enlighet med information och indikationer på förpackningen.
  • Transport med förberedelse av alla nödvändiga dokument.
  • Slutleverans med en fullständig transportrapport.

Att transportera olika typer av styckegods är en verklig utmaning. För att våra kunder ska vara säkra på kvaliteten på tjänsten och dess aktualitet har vi lanserat en tjänst med kontinuerlig transportövervakning.

För mer info om vårt erbjudande hör av dig till: przemyslaw.galan@galanlogistics.pl, +48 91 447 15 10