04 Nyheter

Miljövänligt lager.

23.07.2020

Lager har en väsentlig roll i utvecklingen av företag inom logistik, produktion och distribution. För närvarande finns det ett antal lösningar som gör det möjligt för lagerhanterare att hantera dem på ett mer miljövänligt sätt. Att göra miljöjusteringar av allt från belysning till avfallshantering kan ha en mycket positiv inverkan på miljön. I dag, när ämnet klimatförändring är ett av de mest angelägna problemen, är det värt att titta närmare på processerna för att fungera i dess minsta aspekter, såsom lagerbelysning.

På Galan Logistics är lagerutrymmet 1 000 kvm. I byggnaden har vi installerat intelligent LED-zonbelysning som styrs av rörelsessensorer. LED-belysning är den mest populära ekologiska lösningen . Efter det första året har vi redan märkt 10 gånger mindre energiförbrukning.

Det krävs så lite , och det är så mycket för vår planet.