04 Nyheter

Vi skapar framtidens logistik.

19.05.2020

Den pågående Covid-19 pandemin har utan tvekan påskyndat utvecklingen av e-handeln i Polen. Många företag medger att redan under första halvåret 2020,kommer andelen e-handeln i försäljningen att vara stor som aldrig förr. Marknaden är i behov av smarta lösningar, dvs de som använder artificiell intelligens och flerfaktoranalys av efterfrågan och utbud.Ny teknik möjliggör automatisering av processer inom TSL-branschen – säger Tomasz Sobel, utvecklingschef på Galan Logistics. Lösningar 4.0 kommer definitivt att bidra till att öka lönsamheten genom att intelligent koppla efterfrågan och utbud, automatisering och stödja beslutsprocesser relaterade till hantering av gods och företag. Ökad popularitet av e-handel kommer att förändra uppfattningen av logistik och lager, som alltmer snarare behandlas ,som ett element i konkurrensfördelar och mervärde till företagets erbjudanden, än onödiga kostnader – tillägger Tomasz Sobel.

Vill du lära dig mer om vårt erbjudande om expressleverans i JiT-systemet?
Är du intresserad av vårt lagerutrymme?
Skriv på: kontakt@galanlogistics.pl

Kontakt