04 Nyheter

Konsekvent arbete ledde oss hit.

28.01.2020

Efter flera år på den internationella TSL marknaden har vi noterat att ett konsekvent genomfört arbete ligger till grund för framgång och orsaken till vår höga position i branschen. Hur har vi nått hit? Med hjälp av ett starkt team, högt uppsatta mål,  pålitlighet och just konsekvent arbete. Ett arbetslag kan liknas vid ett maskineri; om en kugge är trasig så faller hela strukturen därför är effektivitet och ärlighet väsentligt när man arbetar i grupp.
Vill du se hur vi jobbar? Skriv till oss på  kontakt@galanlogistics.pl