02 Tjänster

Varulogistik

Vi erbjuder fullständiga tjänster inom logistik och materialflöden, anpassade efter dina individuella behov på varje steg i leveranskedjan. För att uppgradera hela processen har vi investerat och byggt ett logistiklager där vi förvarar varor som företaget ska hantera.

Vi sker ned kostnader genom att noggrant analysera och planera alla logistikåtgärder som tas inom företagets organisation och utanför. Våra tjänster anpassas individuellt efter kundens egna behov på alla steg, från leveransen av råvaror till produktionsanläggningen genom förvaring och distribution av slutprodukter.

Galanlogisticsuslugamagazynowania

Logistiken hanteras även som outsorcing för att minska kostnader utan att förlora någon funktion i leveranskedjan. Ledningskvaliteten stöds av IT-tekniker som är vår största konkurrenskraft.

Den största fördelen med våra lagringstjänster är lastning och lossning 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Vi baserar på vår personals erfarenhet och våra samarbetspartner och garanterar högkvalitativa tjänster inom:

 1. förvaring,
 2. crossdocking,
 3. inrikes och utrikes distribution,
 4. leveranskedjehantering,
 5. individuella logistiklösningar.

Vi erbjuder våra kunder:

 • 24 timmars säkerhetsskydd.
 • Brandmotståndsklass för lager över 4000 mJ.
 • Lastning, lossning och omlastning.
 • Returnerbar förpackningshantering.
 • Lagerhantering.
 • Komplettering och distribution av allmän last till destinationen.
 • Konsultation – transport och dokumentation.
 • Korttidshyrnings alternativ.
 • Sträckfilms emballering.
 • CO-Paking.

Kontakt
Tomasz Wdowczyk
Lagerarbetare
+48 91 447 15 17
+48 530 370 570

600 pallplatser på en yta av 1000 m2.

Tre last- / lossningsramper för lastning och lossning av flera olika bilar av alla slag samtidigt.

GalanlogisticsuslugimagazynowaniaAlternativ för sidolastning / lossning.